Workshop over de positie van kunst en kunstkritiek in de samenleving o.l.v. Anna Tilroe

BAM en VTi organiseren een workshop over de positie van kunst in de samenleving en de rol van kunstkritiek onder leiding van Anna Tilroe. De aanleiding voor deze workshop is het pamflet dat de kunstcritica onlangs schreef met als titel ‘De ja-sprong. Naar een nieuwe vitaliteit in de kunst’ (uitgeverij Querido) en dat reeds werd aangekondigd in een open brief in het tijdschrift Metropolis M. In dit pamflet inventariseert én hekelt Anna Tilroe de stand van zaken in de internationale kunstwereld waar de verhouding tussen producenten, markt en bemiddelaars (curatoren, critici) volgens haar niet meer in evenwicht is en nieuwe machtsverhoudingen ontstaan. Ze pleit voor een nieuw elan dat recht doet aan de historie en tegelijkertijd de wereld van nu het hoofd kan bieden.

Er kunnen acht schrijvers deelnemen die met elkaar en met Anna Tilroe een discussie willen aangaan over deze urgente kwestie en daarmee hun eigen positie als criticus/schrijver ter discussie willen stellen en aanscherpen. De workshop richt zich tot iedereen die professioneel werkzaam is in de kunstkritiek (minimum enkele jaren schrijfervaring met gepubliceerde artikels), ongeacht lijftijd en ongeacht de kunstdiscipline(s) waarover men schrijft. 

De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten van telkens een dag en het schrijven van een tekst die vervolgens gepubliceerd en verspreid zal worden. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een stand van zaken opgemaakt van de positie van kunst in de samenleving en de rol van kunstkritiek daarbij, worden casestudies besproken en mogelijkheden bedacht. Daarna hebben de deelnemers twee weken de tijd om zelf een stuk te schrijven over dit thema. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt de tekst van iedere deelnemer in de groep besproken. De deelnemers krijgen tien dagen tijd om hun tekst te bewerken waarna de teksten van alle deelnemers worden gepubliceerd in een cahier dat gratis zal verspreid worden via de kanalen van BAM en VTi en zal meegestuurd worden met tijdschrift <H>ART en mogelijk nog een tweede tijdschrift (nog in onderhandeling).

De workshop wordt afgerond met een publiek debat over de positie van de kunst en kunstkritiek met Anna Tilroe in WIELS, een samenwerking van BAM, VTi en Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Aanleiding voor dit debat is niet alleen de workshop en het pamflet van Anna Tilroe, maar ook de reader ‘Kunstkritiek’ die Prof. Hilde Van Gelder en Laurens Dhaenens samenstelden (uitgeverij Lannoo) met een selectie Nederlandstalige kunstkritische teksten en artikels over kunstkritiek. Het debat was eerst gepland op 30 maart, maar wordt uitgesteld. De nieuwe datum zal worden aangekondigd via de website en de nieuwsbrieven van VTi, BAM en deBuren. Het debat zal plaatsvinden bij Wiels.

Anna Tilroe is kunstcriticus en curator. Zij schreef jarenlang voor de Volkskrant en NRC Handelsblad, publiceerde drie boeken: De blauwe gitaar, De huid van de kameleon en Het blinkende stof en was onder andere artistiek directeur van beeldententoonstelling Sonsbeek 2008. In 2010 werd ze benoemd als buitengewoon hoogleraar Kunst en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Praktische informatie:

1. Data

Bijeenkomst 1: zaterdag 19 februari 2011 van 10 tot 18u te Brussel (plaats n.t.b.)
Uiterste deadline om artikels aan elkaar door te sturen is 1 maar

Bijeenkomst 2: zaterdag 5 maart van 10 tot 18u te Brussel (plaats n.t.b.)
Uiterste deadline voor het indienen van de publiceerbare artikels: maandag 14 maart
(donderdag 10 maart: eindredactie, vrijdag 11 en en zaterdag 12 maart vormgeving, maandag 14 maart bij drukker, 18 maart bij <H>art)

Publiek debat: datum te bepalen - WIELS, Brussel (’s avonds)

2. Deelnemen

Kostprijs: 60 euro (lunch inbegrepen)
Aanmelden met een korte motivatiebrief en een cv tegen uiterlijk maandag 7 februari 2011: inschrijvingen@bamart.be
De organisatoren maken een selectie van 8 deelnemers uit de aanmeldingen in samenspraak met Anna Tilroe.
Deelnemers gaan akkoord met het principe dat ze een tekst schrijven die BAM en VTi kosteloos en eenmalig publiceren, maar waarvan de auteurs verder alle rechten houden.

3. meer informatie

BAM: Dirk De Wit (dirk@bamart.be)
VTi: Floris Cavyn (floris@vti.be)

Kalender:
zat, 19/02/2011 - 10:00 - 18:00
zat, 05/03/2011 - 10:00 - 18:00
share