Over de nood aan een nieuwe vitaliteit in de kunstkritiek

Eind 2010 verschenen twee belangrijke boeken rond kunstkritiek. Anna Tilroe doet in het pamflet 'De Ja-sprong, naar een nieuwe vitaliteit in de kunst' voorstellen voor een nieuwe vitaliteit in kunst en kunstkritiek. De basis voor het pamflet is een analyse van de huidige dominantie van de kunstmarkt en de veranderende machtsverhoudingen die daarmee gepaard gaan. Daarnaast stelden Hilde Van Gelder en Laurens Dhaenens de reader 'Kunstkritiek' samen met een interessante selectie teksten die Belgische, Nederlandse en internationale stemmen samenbrengt rond de actuele waarden en mogelijkheden van kunstkritiek. Beide publicaties zijn zeer complementair.

Naar aanleiding van deze publicaties organiseerden BAM en VTi een workshop met Anna Tilroe rond die nood aan een nieuwe vitaliteit in de kunst en de kunstkritiek. De essays van deelnemers werden gepubliceerd in een cahier 'Over de nood aan een nieuwe vitaliteit in de kunstkritiek', uitgegeven door BAM, deBuren en VTi.

Met essays van Charlotte Bonduel, Evelyne Coussens, Inge Henneman, Wouter Hillaert, Pieter T'Jonck, Mia Vaerman en Tom Viaene.

Info:
Download hier het cahier 'Over de nood aan een nieuwe vitaliteit in de kunstkritiek'.

Deze publicatie wordt ook gratis verspreid op aanvraag en via de tijdschriften ‹H›ART (nr. 80, 21 april 2011) en rekto:verso (mei 2011).

vormgeving: Jurgen Persijn, NN
coördinatie: Floris Cavyn (VTi) en Dirk De Wit (BAM)
eindredactie: Cecile Brommer
druk: Enschede

share